phone-icon-hi 0212 219 77 78  phone-icon-hi 0216 642 23 75 mobile_phone0554 782 49 48

Tuesday - Nov 19, 2019

Celal Soğuk


Celal Soğuk’un Gazetede Yayınlanan Nüfus Cüzdanı Zayi İlanı

  • 15.03.2014 nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Celal Soğuk
  • Akdeniz Üniversitesi A-000791 nolu sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.  Sinan Ummak
  • Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Arif Söker