phone-icon-hi 0212 219 77 78  phone-icon-hi 0216 642 23 75 mobile_phone0554 782 49 48

Sunday - Nov 17, 2019

Filiz Dimli


Filiz Dimli’nin Gazetede Yayınlanan Nüfus Cüzdanı Zayi İlanı

  • Antalya Nüfus müdürlüğünden 16.07.2007 tarihinde aldığım 065195 seri no’lu nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Filiz Dimli
  • Konyaaltı Belediyesine ödemiş olduğum 30.11.2012 tarih 711011 ve 10.01.2013 tarih 717991-771568-771569 no’lu makbuzlar kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Fatma Önür