phone-icon-hi 0212 219 77 78  phone-icon-hi 0216 642 23 75 mobile_phone0554 782 49 48

Saturday - Nov 16, 2019

Kaplan Grup Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.


Kaplan Grup Tekstil’ in Gazetede Yayınlanan Gider Pusulası Zayi İlanı

  • 2012 yılında bastırılmış Seri:A no 001250-001300 arası gider pusulasını kaybettik. Hükümsüzdür. Kaplan Grup Tekstil İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
  • Hugin Micro-MP 55-10037354 marka sicil no’lu yazar kasamın ödeme kaydedici levhamı kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Dönmez Üçkapılar Vd. TC.47365306712
  • Nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Bayram Çelik