phone-icon-hi 0212 219 77 78  phone-icon-hi 0216 642 23 75 mobile_phone0554 782 49 48

Monday - Nov 18, 2019

Mehmet Yağtu


Mehmet Yağtu’ nun Gazetede Yayınlanan Diploma Zayi İlanı

  • Ege üniversitesi tıp fakültesinden aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Yağtu
  • İstanbul Teknik Üniversitesinden aldığım lisans ve yüksek lisans diplomamı kaybettim.Hükümsüzdür. Behice Bilgi Solduk
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi diplomamı kaybettim.Hükümsüzdür. Ozan Altıntaş