phone-icon-hi 0212 219 77 78  phone-icon-hi 0216 642 23 75 mobile_phone0554 782 49 48

Thursday - Nov 21, 2019

Sevcan Önel DEDEOĞLU


Sevcan Önel DEDEOĞLU’ nun Gazetede Yayınlanan Diploma Zayi İlanı

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi fizik bölümü lisans diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Sevcan Önel Dedeoğlu
  • Ticari faaliyetime konu olan 63801 ve 63901 seri numaralı 2 cilt faturanın 57251 ve 57350 seri numaralı 2 cilt sevk irsaliyesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Bodrum vergi dairesi 6050194728 Ufuk Gıda
  • Atatürk Üniversitesi, Sağlık bilimleri fakültesi, hemşirelik bölümünden aldığım geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Aylin Otçu