phone-icon-hi 0212 219 77 78  phone-icon-hi 0216 642 23 75 mobile_phone0554 782 49 48

Monday - Sep 16, 2019

Posts Tagged: Celal Soğuk

  • Celal Soğuk

    Celal Soğuk’un Gazetede Yayınlanan Nüfus Cüzdanı Zayi İlanı 15.03.2014 nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Celal Soğuk Akdeniz Üniversitesi A-000791 nolu sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.  Sinan Ummak Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Arif Söker