phone-icon-hi 0212 219 77 78  phone-icon-hi 0216 642 23 75 mobile_phone0554 782 49 48

Monday - Sep 16, 2019

Posts Tagged: cem burhan tayarer

  • Cem Burhan TAYARER

    Cem Burhan TAYARER’ in Gazetede Yayınlanan Yazar Kasa Ruhsatı Zayi İlanı 10038349 numaralı yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. Cem Burhan Tayarer Kurumlar vergi dairesi 1050444332 vergi numarasında kayıtlı 370350-370400 arası kısmen dolu 1 cilt sevk irsaliyesi kaybolmuştur.Hükümsüzdür. Avşar Simit Limited Şirketi Mustafa Kosat adına kayıtlı C no;21801-21850 arası kullanılmış 1 koçan perakende satış fişimi kaybettim.hükümsüzdür. Düden